MerkNL

Wat is een merk

Alles waarmee je emotioneel contact hebt, is een merk. Dit beperkt zich niet alleen tot een label op je pindakaas, auto of laptop. Alles wat een plekje in je hoofd of in je hart kan veroveren, kan je als merk beschouwen. Je dicht een merk menselijke eigenschappen toe, (be)oordeelt deze als relevant of niet, als “vriend”of  “mooi” of “onaantrekkelijk”, enz. Kortom, met merken werkt het vaak net zo als met mensen en andersom.

Mensen moeten voor ons aantrekkelijk, oprecht, eerlijk en integer zijn voordat wij hen toelaten in ons hart. Als ze zich anders voordoen dan ze zijn, raken we vaak teleurgesteld en voelen we ons onprettig bij hen. Bij merken is het net zo; die moeten naast aantrekkelijk ook “echt” en relevant zijn. De organisatie achter het merk moet kloppen met het merk zelf. De mensen die er werken vormen de “ziel” van het merk, dat weer contact heeft met klanten of andere stakeholders. Het merk (of merken) en de organisatie zijn dus idealiter één entiteit.